top of page
Aenaon Bonsai large canvas

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ AENAON BONSAI

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.aenaonbonsai.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος ή εταιρεία).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα AENAON BONSAI το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aenaonbonsai.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης του ιστοτόπου δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι έχει γίνει αποδοχή όλων των όρων χρήσης και της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόντος κειμένου.

Γενικοί όροι

Η AENAON BONSAI διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης και τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες, Προϊόντα και πολιτική Παραγγελιών και Επιστροφών

 


H AENAON BONSAI δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Προϊόντα τα οποία δεν έχουν τιμή/απόθεμα δεν είναι διαθέσιμα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αλλάξει τις τιμές/διαθεσιμότητα/προσφορές ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Όταν  παραγγελθεί προϊόν το οποίο δεν υπάρχει σε απόθεμα η εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη ώστε να τροποποιήσει την παραγγελία του ή να την ακυρώσει. Η εταιρεία διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα της άρνησης εκτέλεσης μιας παραγγελίας εάν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Λόγω της φύσεως κατηγορίας των εμπορευμάτων (δέντρων bonsai) τα οποία είναι ζωντανοί οργανισμοί είναι κατανοητό και αποδεκτό ότι οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται κατά την καταχώρηση του προϊόντος στον ιστότοπο μπορεί να μην αντιστοιχούν πλήρως με το συγκεκριμένο προϊόν με το πέρασμα του χρόνου. Ειδικά για τα φυλλοβόλα δέντρα γίνεται κατανοητό ότι μπορεί  το δέντρο να παραδοθεί χωρίς φύλλα κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών.  Η Aenaon Bonsai με την εξειδίκευση της στην καλλιέργεια και διαμόρφωση δέντρων bonsai αλλά και την πολυετή εμπειρία και γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο εγγυάται για την καλή κατάσταση των δέντρων κατά την χρονική στιγμή της αποστολής της παραγγελίας. Από την πλευρά του ο πελάτης έχοντας επίγνωση ότι η αγορά του αφορά έναν ζωντανό οργανισμό αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη συντήρησης, καλλιέργειας και περιποίησης του δέντρου όπως εκείνος θεωρεί κατάλληλα. Για την αποστολή δέντρων χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνικές για διατήρηση της υγρασίας στο υπόστρωμα ώστε να μην επηρεαστούν τα δέντρα όπως και προστατευτικά ξύλα/αφρολέξ/χαρτόνια για την ακινητοποίηση του δέντρου μέσα στην συσκευασία για την προστασία του. Σε κάθε περίπτωση πριν την καταχώρηση της παραγγελίας αν ο πελάτης χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή πρόσφατες φωτογραφίες από κάποιο συγκεκριμένο δέντρο μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας μέσω email.

Όσον αφορά την κατηγορία εμπορευμάτων των κεραμικών δοχείων ( bonsai pots), είναι κοινώς αποδεκτό για τα συγκεκριμένα προϊόντα ότι είναι κατασκευασμένα στο χέρι και δεν θεωρούνται ως ελαττώματα ή αλλοιώσεις τυχόν ατέλειες στο σχήμα , στις επιφάνειες, αλλά και στο χρώμα ή το σμάλτο τους.

Ο πελάτης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του μόνον πριν την αποστολή της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δεν αξιώνει χρηματική αποζημίωση από τον πελάτη. Παραγγελίες οι οποίες έχουν αποσταλεί ή έχουν δρομολογηθεί προς αποστολή (έκδοση κωδικού αποστολής) με την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία δεν δύναται να ακυρωθούν και ο πελάτης οφείλει να τις παραλάβει, και να τις εξοφλήσει στην περίπτωση της αντικαταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία μπορεί να ζητήσει να αποζημιωθεί για τα μεταφορικά κόστη, τυχόν ζημιές στα προϊόντα αλλά και για τον χρόνο που αφιερώθηκε για την συγκέντρωση, δημιουργία και αποστολή της παραγγελίας.

Στην περίπτωση παράδοσης παραγγελίας κατά την οποία ένα ή και περισσότερα προϊόντα είναι κατεστραμμένα ή με φθορές ο πελάτης οφείλει εντός 1 (μιας) ημέρας να προβεί στην ενημέρωση της εταιρείας για το πρόβλημα. Σε επικοινωνία με την εταιρεία ο πελάτης οφείλει να στείλει φωτογραφίες των προϊόντων με το πρόβλημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του καταστήματος μέσω email. Τα προϊόντα θα αντικατασταθούν με άλλα, εφόσον υπάρχουν σε απόθεμα στο κατάστημα ή με παρόμοια ίσης χρηματικής αξίας. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο κατεστραμμένο ή με φθορές προϊόν. Ακολούθως η εταιρεία μπορεί να ζητήσει την επιστροφή ή όχι των προϊόντων για τα οποία θα επιστρέψει το αντίτιμο στον πελάτη. 

Στην περίπτωση παραλαβής προϊόντων διαφορετικών από τα παραγγελμένα  με υπαιτιότητα της Aenaon Bonsai ο πελάτης οφείλει εντός 1 (μιας) ημέρας την ενημέρωση της εταιρείας. Κατόπιν συνεννοήσεως του πελάτη με την εταιρεία τα προϊόντα οφείλουν να επιστραφούν εντός 5 (πέντε) ημερών. Το κόστος των μεταφορικών το αναλαμβάνει η εταιρεία. Τα προϊόντα πρέπει να αποσταλούν στην κατάσταση που παραλείφθηκαν χωρίς αλλοιώσεις ή ζημιές. Ακολούθως σε συνεννόηση με τον πελάτη  εφόσον επιθυμεί την διόρθωση της παραγγελίας  η εταιρεία αναλαμβάνει την αποστολή και το μεταφορικό κόστος εφόσον διαθέτει τα αποθέματα. Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί πλέον την αποστολή της παραγγελίας με την επιστροφή των προϊόντων θα λάβει πίσω τα χρήματα που έχει προκαταβάλει.

Περιορισμός ευθύνης

Η AENAON BONSAI στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.aenaonbonsai.gr δεν ευθύνεται και δεν φέρει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Οιαδήποτε παροχή πληροφοριών φροντίδας, τεχνικών καλλιέργειας, διαχείρισης δέντρων, καλλιτεχνικού αποτελέσματος αλλά και εν γένει οτιδήποτε αφορά τα bonsai και υπάρχει στις σελίδες του ιστότοπου ή παρέχεται μέσω τηλεφώνου/email από την εταιρεία προς τον πελάτη, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του χρήστη του ιστοτόπου ή πελάτη  στο να  την αξιολογήσει και να δράσει αποκλειστικά βασιζόμενος στην δική του βούληση αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της AENAON BONSAI.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, φωτογραφιών, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα aenaonbonsai.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να δηλώσει τα πραγματικά του στοιχεία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τραπεζικές πληροφορίες κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών ειδάλλως  θα θεωρείται κακόβουλη απόπειρα παραπλάνησης εκ μέρος του με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Στην περίπτωση παραγγελίας για δώρο κατά την οποία πρέπει να δηλωθούν στοιχεία τρίτου, με την υποβολή  των στοιχείων αυτών δηλώνει ότι έχει την συγκατάθεση του τρίτου για την ενέργειά του αυτή. Σε περίπτωση μη αποδοχής παραλαβής από τον τρίτο ο πελάτης μπορεί να παραλάβει την παραγγελία αναλαμβάνοντας το κόστος των μεταφορικών. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καταστροφή, ζημιά προκύψει ως αποτέλεσμα των διαδοχικών μεταφορών.

Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα aenaonbonsai.gr για:

1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

 

2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.

 

3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο.

 

4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.

5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

 

6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

 

7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

 

8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Προσωπικά Δεδομένα και Cookies

Όλα τα στοιχεία του χρήστη και πελάτη του ιστοτόπου AENAON BONSAI τα οποία είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν για την εκτέλεση των παραγγελιών δεν θα δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους παρά μόνο αν αυτό καταστεί αναγκαίο από τις αρχές. Σε γενικές γραμμές, θα διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από εσάς εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων. Επιπλέον, θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα σας αν μας έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον.

Το AENAON BONSAI έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το aenaonbonsai.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.aenaonbonsai.gr.
 

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή των παραγγελιών μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:

  • Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

  • Μέσω Paypal.

  • Με αντικαταβολή στο courier.

  • Με τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό της Εθνικής τράπεζας IBAN GR37 0110 1450 0000 1450 0419 479

**Σημειώνεται πως αν η παραγγελία σας περιλαμβάνει δέντρο ή το σύνολο υπερβαίνει τα 130 Ευρώ δεν μπορείτε να επιλέξετε αντικαταβολή. Πρέπει να γίνει εξόφληση της παραγγελίας πριν την αποστολή της με χρήση κάρτας, paypal ή κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Payment Methods
bottom of page